İletişim

Konum simgesiAdres:
Dilbilim Derneği
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Dilbilim Bölümü 06100, Sıhhiye / Ankara / TÜRKİYE